Ansvar

Om naturen får välja

Att arbeta med produkter som har sitt ursprung i naturen är djupt rotat i vår själ sedan vi startade Kavat Kosmetikutveckling. Våra råvarumaterial gör det därför lätt för oss att bidra till en positiv utveckling av vår miljö. Naturvaxer är till 100 procent biologiskt nedbrytbara och därmed mycket miljövänligt. Oljor och extrakt likaså. Parfymer är uppbyggda på naturliga växtextrakt. Ren natur, med andra ord.

Minsta möjliga miljöbelastning

Vi önskar verka för att våra produkter, både som slutprodukt eller vid vidare förädling ska belasta miljön omkring oss i minsta möjliga utsträckning. I praktiken betyder det att vi ställer mycket tydliga miljökrav på alla våra leverantörer – av både varor och tjänster.

Vi arbetar löpande med våra leverantörer att minimera miljöbelastningen i hela tillverkningskedjan, från råvaruproduktion och transporter till själva produktens miljöpåverkan.

 

Vi arbetar för att ytterligare reducera vårt bidrag till miljöpåverkan vid hantering av våra produkter och övrig verksamhet. Så, om naturen själv fick välja skulle våra naturvaxer, våra dofter, extrakter och oljor vara ett självklart val!

Vi vågar till och med påstå att vi gör miljön en tjänst om användningen av våra naturvaxer, dofter och övriga naturprodukter fortsätter att öka.

20131125_stileben_064.jpg